Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 180 "Леліточка" dnz180lelitochka@ukr.net
Навчально-виховна робота

        Ми віримо, надіємось і любимо,

Любов'ю діточок голубимо,

Добро в їхніх серцях засіємо,

 З маленьких літ дітей 

Леліємо, леліємо, леліємо...

Р.Гаєвська

     Дитячий садок - то неповторна й самобутня країна малечі. Це той світ, у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку, і від того, як їй ведеться, залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє родини та всієї країни.

     За 25 років педагогічної діяльності в нашому дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу.

 

     Наша мета і результат - створити умови для всебічного розвитку дошкільнят, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров'я, виховання гармонійно розвиненої особистості. Для досягнення цієї мети ми обрали оздоровчий та художньо-естетичний напрямки роботи  .

 

       На основі систематизації, узагальнення досвіду оздоровчої роботи, набутого педколективом нашого закладу, були розроблені авторські принципи "Вчимося бути здоровими", які розкривають зміст і завдання фізкультурно-оздоровчої роботи не лише в санаторній групі. Вони розмежовують завдання "Базового компонента дошкільної освіти в Україні", спираючись на комплексну освітню програму розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

       Щодо художньо-естетичного напрямку, в роботу з дітьми впроваджено авторську систему занять з використанням новітніх технік зображувальної  діяльності,  авторський проект "Розвиток креативності дошкільника в грі"(авт. вихователь ДНЗ  Іващишин Н.В.), авторський проект "Використання ейдетичних ігор в розвитку дитячої креативності"(авт.кол.вихователь-методист Гаєвська Р.В., вихователь Волощак Г.І., вихователь Стельмах Л.Р.)

 

 

                                

ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕКТИВ  ВТІЛЮЄ  В  ЖИТТЯ  ДЕРЖАВНУ  ПОЛІТИКУ  В  ГАЛУЗІ  ОСВІТИ, а саме:

 

  • відбувається реалізація завдань:

- "Базового компонента дошкільної освіти в Україні" -  у всіх групах,        

 - комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (авт.кол. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.) -в усіх  групах 

      - парціальної освітньої програми "Англійська мова для дітей дошкільного віку"(авт.Шкваріна Т.М.) - гурток "Англійська для малят" 

      - програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, з різних нозологій "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ"(авт.Трофименко Л.І.) - у логопедичній групі

       "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5 р.ж. із ФФНМ"(авт. Рібцун Ю.В.) - у логопедичній групі

        програми розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 років "Віконечко" - у групі для дітей із ЗПР

  •  проводиться фізкультурно-оздоровча робота за принципами "Вчимося бути здоровими" (власний педагогічний досвід, схвалений педагогічною радою закладу протокол №2від 22.12.2002р, повторно протокол №1 від 23.08.2013р.)

  •  формується християнський світогляд на основі регіональної програми християнського виховання дошкільнят (доробок творчої групи методистів м.Львова, рекомендовано вченою радою ЛОІППО, протокол №8 від 17.08.2004р., протокол №1 педагогічної радизакладу від 29.08.2015)

  • здійснюється особистісно орієнтований підхід та розвиток творчих здібностей малят за авторськими принципами О.Винницької "Лицем до дитини" вихователем Домарат О.І. у групі "Бджілка"(схвалено педагогічною радою ДНЗ протокол №1від 29.08.2015р.)

  •  проводиться гурткова робота з обдарованими дітьми за авторськими програмами керівників гуртків (затверджені педагогічною радою закладу Протокол №1 від 29.08.15р.)

  • здійснюється корекційно-розвивальна робота з дітьми відповідними спеціалістами (вч-логопед,вч-дефектолог, пр.психолог) за вище зазначеними корекційними програмами (схвалено педагогічною радою ДНЗ протокол №1 від 29.08.2015р.)

  • формується уявлення дошкільнят про історію рідного краю за методичними рекомендаціями "Львовознавство в дитячому садку"(доробок творчої групи методистів ДНЗ Залізничного району, схвалений методичною радою 2001р.)

  • навчаються дошкільнята основ безпеки життєдіяльності за методичними рекомендаціями "З турботою про малят"(доробок творчої групи методистів ДНЗ м.Львова, співавтор вихователь-методист нашого закладу Гаєвська Р.В., схвалено методичною радою Інформаційно-методичного центру освіти м.Львова, протокол №3 від 29.03.2004р., педрадою ДНЗ від 29.08.2015)