Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 180 "Леліточка" dnz180lelitochka@ukr.net
Планування-допомога музкерівнику

Кожен музичний керівник повинен планувати свою роботу. Щоб цей

 

процес не був занадто обтяжливим  – пропонуємо вашій увазі зразки

 

      планування музичних занять на кожну вікову групу.

 

Вам залишається тільки підібрати музичний матеріал відповідно

 

до теми  тижня, і зробити певні корекції. 

 

                                     Перша молодша група

 

                                                                         Місяць........

1 тиждень.  Тема: ..........

 

         Репертуар

 

                             1

           

                        2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лінії БК

Музично-ритмічна вправа.

1.

 

 

 

 

Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

 

Заохочувати до виконання ритмічних рухів. Учити виконувати рухи вправи, наслідуючи дорослого. Формувати в дітей навички рит­мічного плескання.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення з твором. Вступна бесіда. Ви­кликати в дітей інтерес до музичних творів, бажання їх слухати, розуміти настрій та об­разний зміст музики.

 

Визначення дорослим характеру музики (спо­кійна), навчати розрізняти  особливості звучання музич­ного твору ( тихо, повільно, високо). Показ колисання ляльки.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Пісня.            

1.

 

 

Ознайомити дітей із піснею (виконання дорос­лим), провести бесіду за змістом, із допомогою дорослого розкрити характер пісні, пояс­нити нові слова.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Ознайомити дітей із музикою до танцю, оха­рактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання музичним керівни­ком або вихователем.

 

Розучувати рухи та окремі елементи танцю. Спонукати пов’язувати рухи з музикою танцю.

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Ознайомити дітей із грою, яку демонструє до­рослий, розкрити характер музики. Звернути увагу дітей на хід гри, викликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

 

                                                                           

                                                                             Місяць.....

2 тиждень. Тема: ................

 

         Репертуар

 

                              1

           

                            2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лінії БК

Музично-ритмічна вправа.

1.

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати нескладні танцювальні рухи з предметами та без них.

 

 

Викликати бажання рухатися під музику. Ви­ховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з дорослим.

 

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

Формувати навички впізнавання музичного твору, викликати бажання слухати твір до кінця. Розвивати увагу дітей. Викликати емо­ційний відгук на музику.

 

Сприяти оволодінню навичками сприймати музику, виконуючи відповідні рухи (заколисування).

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Пісня.            

1.

 

Заохочувати дітей до співу, викликати бажан­ня співати разом із дорослим. Формувати навички наслідування співу дорослого та під­співування йому, сприяти запам’ятовуванню слів у поспівці.

 

Формувати навички впізнавання знайомої піс­ні. Спонукати дитину підспівувати дорослому, правильно передаючи ритм та інтонацію мелодії.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Заохочувати до танцю, до виконання ритміч­них рухів, повторення рухів за дорослим. Розвивати рухову пам’ять, формувати вміння виконувати різноманітні танцювальні рухи під музику.

 

Удосконалювати вміння дітей виконувати не­складні танцювальні образні рухи з предметами та без них.

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Сприяти опануванню ігрових навичок, розви­вати вміння слухати музику, злагоджено діяти.

 

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати до участі у грі пасивних, сором’язливих дітей. Виховувати відчуття за­доволення від спільної діяльності з Дорослим.

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

 

 

 

                                                                             Місяць.................

3 тиждень. Тема.....................

 

         Репертуар

 

                              1

           

                               2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лінії БК

Музично-ритмічна вправа.

2.

Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

 

Заохочувати до виконання ритмічних рухів. Учити виконувати рухи вправи, наслідуючи дорослого. Формувати в дітей навички плавних рухів рук.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

2.

Розвивати інтерес до музики, музичну пам’ять. Виховувати бажання слухати музику.

 

Ознайомлення з твором. Вступна бесіда. Ви­кликати в дітей інтерес до музичних творів, бажання їх слухати, розуміти настрій та об­разний зміст музики.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Пісня.            

1.

 

Учити дітей виконувати рухи за текстом пісні, наслідуючи дорослого.

 

Залучати дітей до співу, вчити співати індиві­дуально та групою з допомогою дорослого.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини».

Танець.

1.

Зосереджувати увагу дітей на характері музи­ки, удосконалювати вміння відтворювати його в рухах.

 

Спрямувати увагу дітей на виразність вико­нання рухів танцю. Виховувати бажання рухатися під музику.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

Ознайомити дітей із грою, яку демонструє до­рослий, розкрити характер музики. Звернути увагу дітей на хід гри, викликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

 

                                                                              Місяць.........

                                                                   4 тиждень. Тема:............

         Репертуар

 

                               1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лінії БК

Музично-ритмічна вправа.

2.

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати нескладні танцювальні рухи з предметами та без них.

 

 

Викликати бажання рухатися під музику. Ви­ховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з дорослим.

 

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

2.

Визначення дорослим характеру музики (спо­кійна, весела). Ознайомити, за де­монстрацією дорослого, з рухами до твору (за потреби).

Формувати навички впізнавання музичного твору, викликати бажання слухати твір до кінця. Розвивати увагу дітей. Викликати емо­ційний відгук на музику.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Пісня.            

1.

 

Удосконалювати навички впізнавання пісні, учити співати із задоволенням, виконувати пісню з рухами.

 

Закріпити вміння дітей співати пісню хором та індивідуально. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей. Виховувати стійкий інтерес та любов до співу.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Удосконалювати вміння дітей виконувати різноманітні танцювальні рухи. Виховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з дорослим.

 

Продовжувати удосконалювати вміння дітей виконувати різноманітні танцювальні рухи. Виховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з дорослим.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра .

2.

Сприяти опануванню ігрових навичок, розви­вати вміння слухати музику, злагоджено діяти.

 

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати до участі у грі пасивних, сором’язливих дітей. Виховувати відчуття за­доволення від спільної діяльності з Дорослим.

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

                                                                           Друга молодша група

                                                                     Місяць......

1 тиждень. Тема...........................

 

         Репертуар

 

                             1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку.

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

1.

 

 

 

 

Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

Розучувати рухи вправи, наслідуючи дорос­лого. Формувати в дітей навички ритмічного крокування , сприяти опануванню вміння визначати характер музики і його зміну та відтворювати це в рухах.

 

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

Збагачувати емоційний досвід дітей новими музичними враженнями. Ознайомити з музичним твором, визначити його характер, спо­нукати дітей уважно слухати музику від початку до кінця, викликати емоційний відгук на неї.

 

Формувати в дітей навички відчувати і визна­чати з допомогою дорослого загальний характер, настрій, образність музичного твору.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

 

Розширювати діапазон дитячого голосу. Ознайомити дітей із піснею, провести бесіду за змістом, розкрити характер пісні (з допомогою дорослого), пояснити нові слова.

 

 

 Сприяти засвоєнню дітьми різноманітних інто­наційних зворотів.

Заохочувати дітей до співу, викликати бажання співати разом із дорослим, не вигукуючи окремі склади і слова, співати природним голо­сом.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Ознайомити дітей із музикою до танцю, охарак­теризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання рухів танцю музичним керівником або вихователем.

 

Учити дітей виконувати рухи та окремі елемен­ти танцю, наслідуючи дорослого. Розвивати ритмічний слух, формувати навички чути змі­ну характеру музики танцю та відтворювати її в рухах.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Ознайомити дітей із грою, яку демонструє дорослий. Звернути увагу на хід гри, охарактеризувати музику (характер, структура), ви­кликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Познайомити дітей із бубном, з прийомами гри на ньому. Ознайомлення з музичним су­проводом і виконанням твору дорослим. Зацікавити дітей грою на бубні.

 

Учити розрізняти бубон на слух за тембром, запам’ятовувати його звучання. Заохочувати дітей до музикування.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

 

                                                                           

                                                                          Місяць........

2 тиждень. Тема:.........................

«

         Репертуар

 

                              1

           

                            2

 

Пріоритетні лінії розвитку.

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

1.

 

 

 

 

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати різноманітні танцювальні рухи та відтворювати в рухах характер музики.

 

 

 

 

Самостійне виконання вправи; спонукати дітей виконувати рухи виразно. Виховувати інтерес до музично-ритмічної діяльності.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

Сприяти опануванню навичок упізнавати му­зичний твір, розрізняти його початок і кінець, згадувати назву твору.

Удосконалювати вміння дітей вслухатись у му­зику, розуміти зміст музичного твору, правильно сприймати його характер; спонукати до висловлювання думки щодо прослуханих творів. Активізувати та залучати до бесіди про музичний твір малоактивних, несміливих та невпевнених дітей.

 

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

 

 Формувати в дітей правильну артикуляцію.

Стимулювати бажання підспівувати, починати і закінчувати пісню разом із дорослим. Спонукати вимовляти співучим голосом пісенні ін­тонації!

 

 

 

Вправляти дітей у вмінні чисто інтонувати ме­лодію.

Вправляти дітей у вмінні виконувати рухи за текстом пісні, наслідуючи дорослого і самостійно.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Удосконалювати вміння дітей відображати в русі ритм, темп, зміну характеру музики, початок і кінець музичного супроводу. Форму­вати навички виконання різних рухів із бубном в парі, у колі, урозтіч.

 

Зосереджувати увагу дітей на послідовності ру­хів, удосконалювати вміння виконувати рухи танцю, переходити, відповідно до змін у му­зиці, від одного руху до іншого.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Привертати увагу дітей до зміни характеру музики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати дітей до самостійної участі у грі. Активізувати пасивних, сором’язливих дітей.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Формувати в дітей навички користування бубном: правильно тримати інструмент, видо­бувати звуки; звернути увагу на свободу корпуса та рук під час гри, учити обережно поводитися з іграшками-інструментами.

 

Спонукати дітей грати ритмічно, спільно починати та закінчувати гру. Активізувати безініціативних та невпевнених дітей.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                 

 

                                                                              Місяць................

3 тиждень. Тема:........................

 

         Репертуар

 

                              1

           

                               2

 

Пріоритетні лінії розвитку.

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

2.

 

 

 

 

 Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

 

 

 

Розучувати рухи вправи, наслідуючи дорос­лого. Формувати в дітей навички ритмічного крокування  і легкого бігу, сприяти опануванню вміння визначати характер музики і його зміну та відтворювати це в рухах.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

1.

2.

Закріпити вміння дітей розпізнавати та нази­вати музичний твір за уривками, у грамзаписі; удосконалювати вміння порівнювати два контрастні чи схожі музичні твори, висловлювати свої враження від них. Розвивати музич­ну пам’ять, виховувати слухацьку культуру.

 

Збагачувати емоційний досвід дітей новими музичними враженнями. Ознайомити з музичним твором, визначити його характер, спо­нукати дітей уважно слухати музику від початку до кінця, викликати емоційний відгук на неї.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

 

Розвивати початкові творчі прояви дітей у співах.

Формувати навички впізнавати пісню за мело­дією, співати без супроводу за підтримки голосу дорослого; співати хором та групами, до­тримуючись темпу пісні. Розвивати вміння дітей співати виразно.

 

 

 

Спонукати дітей знаходити пісенні інтонації, побудовані на декількох звуках.

Формувати навички впізнавати пісню за мело­дією, співати без супроводу за підтримки голосу дорослого; співати хором та групами, до­тримуючись темпу пісні. Розвивати вміння дітей співати виразно.

 

 

Мовлен;

Фізичний;

Креативн.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в природному довкіллі».

Танець.

1.

Уточнити уявлення дітей про характер музики, вправляти дитину в природній пластиці, розвивати вміння відображати характер музики різними танцювальними рухами.

 

Спрямувати увагу дітей на виразність виконан­ня рухів танцю. Спонукати підкреслювати танцювальний настрій виразною мімікою, плас­тикою рук, використовуючи музичний вступ до танцю для створення відповідного емоцій­ного настрою.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

 Ознайомити дітей із грою, яку демонструє дорослий. Звернути увагу на хід гри, охарактеризувати музику (характер, структура), ви­кликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Слухання різного звучання: для крокування і бігу.  Зацікавити дітей грою на музичних іграшках- інструментах, вчити грати різними способами: чітко- дрібненько, голосно – тихо, повільно – швидко.

 

Підпорядковувати свої рухи до відповідного звучання бубна – крокувати, бігти. Заохочувати дітей до музикування.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                         

                                                                          

                                                                           Місяць.............

4 тиждень. Тема:....................

 

         Репертуар

 

                               1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку.

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

2.

 

 

 

 

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати різноманітні танцювальні рухи та відтворювати в рухах характер музики

 

 

Самостійне виконання вправи; спонукати дітей виконувати рухи виразно. Виховувати інтерес до музично-ритмічної діяльності.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

Слухання музики.

2.

Формувати в дітей навички відчувати і визна­чати з допомогою дорослого загальний характер, настрій, образність музичного твору.

 

Сприяти опануванню навичок упізнавати му­зичний твір, розрізняти його початок і кінець, згадувати назву твору.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

 

Спонукати дітей знаходити пісенні інтонації, побудовані на декількох звуках.

Формувати навички впізнавати пісню за мело­дією, співати без супроводу за підтримки голосу дорослого; співати хором та групами, до­тримуючись темпу пісні. Розвивати вміння дітей співати виразно.

 

 

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в природному довкіллі».

 

Танець.

1.

Удосконалювати виконавські здібності дітей у танцях; допомагати дитині знаходити індивідуальну пластику для відтворення музичного образу.

 

Продовжувати удосконалювати виконавські здібності дітей у танцях; допомагати дитині знаходити індивідуальну пластику для відтворення музичного образу.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

Привертати увагу дітей до зміни характеру музики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати дітей до самостійної участі у грі. Активізувати пасивних, сором’язливих дітей.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Формувати в дітей навички користування бубном, вчити грати по-різному, звернути увагу на свободу корпуса та рук під час гри, учити обережно поводитися з іграшками-інструментами. Спонукати дітей грати ритмічно, спільно починати та закінчувати гру.

 

Закріпити вміння розрізняти звучання бубна  за тембром, навички гри на ньому. Активізувати безініціативних та невпевнених дітей.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

 

                                        Середня група

                                                 Місяць.......

1 тиждень. Тема:...........

 

         Репертуар

 

                             1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

1.

 

 

 

 

Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

Розучувати рухи вправи, наслідуючи дорос­лого. Формувати в дітей навички ритмічного крокування (підстрибування, бігу тощо), сприяти опануванню вміння визначати характер музики і його зміну та відтворювати це в рухах.

 

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

Збагачувати емоційний досвід дітей музичними враженнями за допомогою слухання творів класичної музики. Розвивати увагу дітей, спонукати їх слухати музичний твір від початку до кінця, усві­домлювати емоційний зміст музики. Визначення характеру музики і його змін із

допомогою дорослого.

 

Удосконалювати вміння дітей розрізняти від­тінки настрою музики, його зміни, усвідомлено сприймати форму музичного йору, його жанрову належність.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

  Розспівка.

1.            

Пісня.

1.

 

 

Розширювати діапазон дитячого голосу.

   Ознайомити дітей із піснею, провести бесіду за змістом, розкрити характер пісні (з допомогою дорослого), пояснити нові слова.

 

 

 Сприяти засвоєнню дітьми різноманітних інто­наційних зворотів, у тому числі різних видів руху мелодії (вгору — вниз) та інтервалів.

Заохочувати дітей до співу, викликати бажан­ня співати разом із дорослим. Розвивати вокально-хорові навички: чисто інтонувати ме­лодію, розподіляти дихання, чітко проспівувати текст пісні, не вигукуючи окремі склади і слова.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в природному довкіллі».

Танець.

1.

 

Ознайомити дітей із музикою до танцю, оха­рактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання музичним керівни­ком або вихователем.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Ознайомити дітей із грою, яку демонструє дорослий. Звернути увагу на хід гри, охарактеризувати музику (характер, структура), ви­кликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Спонукати дітей брати участь у рухливому му­зикуванні Пригадати з дітьми дітей інструмент - барабан, прийоми гри на ньому.

Розвивати вміння виконувати творчі завдан­ня. Ознайомити з музичним супроводом і виконанням твору дорослим. Зацікавити дітей грою на барабані.

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

 

                                                                           

                                                                                 Місяць.........

2 тиждень. Тема:.........

 

         Репертуар

 

                              1

           

                            2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

1.

 

 

 

 

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати різноманітні танцювальні рухи та відтворювати в рухах характер музики.

 

 

Самостійне виконання вправи. Спонукати ді­тей виконувати рухи вправи виразно, підкреслюючи танцювальний настрій виразною мі­мікою, пластикою рук. Виховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з одно­літками.

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

Розвивати вміння дітей упізнавати твір за уривком, диференціювати звучання різних голосів та інструментів. Розвивати творчу активність, виховувати естетичні відчуття, слухацьку культуру.

Закріпити вміння дітей упізнавати музичний твір, спонукати висловлювати свої думки щодо прослуханих творів.

 

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

  Розспівка.

1.            

Пісня.

1.

2.

 

 

Формувати в дітей правильну артикуляцію. Звернути увагу на вступ до пісні, спонукати

починати співати вчасно з дорослим та самостійно. Формувати навички співати природ­ним голосом та виразно, відображаючи у співі динамічні відтінки.

 

 

Вправляти дітей у вмінні чисто інтонувати ме­лодію.

Вправляти дітей у вмінні виконувати рухи за текстом пісні, наслідуючи дорослого і самостійно.

Ознайомити дітей із піснею, провести бесіду за змістом, розкрити характер пісні (з допомогою дорослого), пояснити нові слова.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини».

Танець.

1.

Розучувати рухи та окремі елементи танцю. Розвивати ритмічний слух, формувати навички визначати частини танцю, чути зміну характеру музики та відтворювати в рухах ритм, темп, початок і кінець музичного су­проводу.

 

Розвивати рухову пам’ять; формувати вміння виконувати різноманітні танцювальні рухи під музику. Учити орієнтуватись у танцю­вальному просторі, займати підготовчі позиції до танцю, координувати свої рухи з парт­нером, рухатися без напруження рук і ніг.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Привертати увагу дітей до зміни характеру музики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати дітей до самостійної участі у грі. Активізувати пасивних, сором’язливих дітей.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Розвивати вміння дітей супроводжувати музично-рухові етюди виразною мімікою і пантомімікою. Учити розрізняти  барабан на слух за тембром, запам’ятовувати й порівнювати його голос зі звуками довкілля (дощ, грім, бій годинника тощо).

Розвивати музично-рухову творчість, творчу ініціативу та самостійність.

Розвивати навички гри на ньому, уміння правильно відтворювати нескладні ритмічні рисунки. Заохочувати дітей до музикування.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

Місяць.........

3 тиждень. Тема:...........

 

         Репертуар

 

                              1

           

                               2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

2.

 

 

 

 

 Ознайомити дітей із музикою до вправи, оха­рактеризувати її. Показ, пояснення, виконання рухів вправи музичним керівником або вихователем.

 

 

 

Розучувати рухи вправи, наслідуючи дорос­лого. Формувати в дітей навички ритмічного крокування (підстрибування, бігу тощо), сприяти опануванню вміння визначати характер музики і його зміну та відтворювати це в рухах.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

2.

Закріпити вміння дітей упізнавати музичний твір, спонукати висловлювати свої думки щодо прослуханих творів. Активізувати та за­лучати До бесіди про музичний твір малоактивних, невпевнених дітей.

 

 

 

Ознайомити із новим твором. Розвивати увагу дітей, спонукати їх слухати музичний твір від початку до кінця, усві­домлювати емоційний зміст музики. Визначення характеру музики і його змін із

допомогою дорослого.

 

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

  Розспівка.

1.            

Пісня.

1.

2.

 

 

Розвивати початкові творчі прояви дітей у співах. Формувати навички впізнавати пісню за мело­дією, уривком чи акомпанементом; співати без супроводу, за підтримки голосу дорослого, співати хором та групами, дотримуючись темпу пісні.

Нова пісня -Заохочувати дітей до співу, викликати бажан­ня співати разом із дорослим.

 

Спонукати дітей знаходити пісенні інтонації, побудовані на декількох звуках.

Удосконалювати навички співати пісні відпо­відно до характеру музики. Виховувати любов до співу, особисте ставлення до пісні, ви­конавську культуру.

2 пісня -Формувати навички співати природ­ним голосом та виразно, відображаючи у співі динамічні відтінки.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

2.

Удосконалювати вміння дітей виконувати рухи танцю, переходити, відповідно до змін у музиці, від одного руху до іншого. Сприяти опануванню вміння узгоджено рухатися.

Ознайомлення із новим танцем: бесіда, слухання музики, повторення рухів за дорослим.

Зосереджувати увагу дітей на характері музи­ки, удосконалювати вміння відтворювати його в рухах.

 Розучувати рухи та окремі елементи нового танцю. Розвивати ритмічний слух, формувати навички визначати частини танцю, чути зміну характеру музики та відтворювати в рухах ритм, темп, початок і кінець музичного су­проводу.

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

 Ознайомити дітей із грою, яку демонструє дорослий. Звернути увагу на хід гри, охарактеризувати музику (характер, структура), ви­кликати інтерес до неї.

 

Розучувати рухи гри, заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоплювати дітей настроєм гри та ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Формувати вміння дітей користуватись інструментом: правильно тримати його, видобувати звуки; звернути увагу на свободу корпуса та рук під час гри, учити обережно поводитися з ним.

 

 Активізувати безініціативних та невпевнених дітей. Формувати загальну музикальність, стійкий інте­рес до цього виду діяльності.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

Місяць........

4 тиждень. Тема:...............

 

         Репертуар

 

                               1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку

Освітні лініїБК

Музично - ритмічна вправа.

2.

 

 

 

 

Розвивати ритмічний слух, рухову пам’ять, формувати вміння чітко виконувати різноманітні танцювальні рухи та відтворювати в рухах характер музики

 

 

Самостійне виконання вправи. Спонукати ді­тей виконувати рухи вправи виразно, підкреслюючи танцювальний настрій виразною мі­мікою, пластикою рук. Виховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з одно­літками.

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

2.

Розвивати інтерес до слухання вокальної, ін­струментальної музики, народних і сучасних музичних творів. Формуючи в дітей уміння характеризувати музику самостійно, збагачуючи їхній словниковий запас, викликати ба­жання відображати свої почуття у слові.

Удосконалювати вміння дітей розрізняти від­тінки настрою музики, його зміни, усвідомлено сприймати форму музичного йору, його жанрову належність.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

  Розспівка.

1.   

2.        

Пісня.

1.

2.

3.

 

 

Продовжувати стимулювати та розвивати творчі прояви дітей у простих пісенних імпровізаціях.

Закріпити вміння дітей виконувати пісню хо­ром, підгрупами, індивідуально. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей. Виховувати стійкий інтерес та любов до співу.

2 пісня - Вправляти дітей у вмінні виконувати рухи за текстом пісні, наслідуючи дорослого і самостійно.

 

 

Розширювати діапазон дитячого голосу.

Формувати навички впізнавати пісню за мело­дією, уривком чи акомпанементом; співати без супроводу, за підтримки голосу дорослого, співати хором та групами, дотримуючись темпу пісні. Ознайомити дітей із піснею, провести бесіду за змістом, розкрити характер пісні (з допомогою дорослого), пояснити нові слова.

 

Мовлен;

Фізичний.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в природному довкіллі».

Танець.

1.

2.

Спрямувати увагу дітей на виразність вико­нання рухів танцю. Спонукати дітей підкреслювати танцювальний настрій виразною мі­мікою, пластикою рук, використовуючи музичний вступ до танцю для створення відпо­відного емоційного настрою.

 

2 танець -Розвивати рухову пам’ять; формувати вміння виконувати різноманітні танцювальні рухи під музику.

Фізичний;

Худ.-естет.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

Привертати увагу дітей до зміни характеру музики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

 

Закріпити вміння створювати музично-ігрові образи, залучати дітей до самостійної участі у грі. Активізувати пасивних, сором’язливих дітей.

 

Фізичний;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

2.

Познайомити удар­ним іграшкою-інструментом бубном, з прийомами гри на ньому.  Зацікавити дітей грою на музичних іграшках- інструментах.

 

 

Учити розрізняти бубон на слух за тембром, запам’ятовувати й порівнювати його звучання із звучанням барабану. Розвивати навички гри на музичних інстру­ментах, уміння правильно відтворювати нескладні ритмічні рисунки. Заохочувати дітей до музикування.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                                           Старша група

                                                                          Місяць.......

1 тиждень. Тема:  .............

 

         Репертуар

 

                             1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку

ОсвітнілініїБК

Музично-ритмічна вправа.

1.

 

 

 

Ознайомити дітей із музикою до вправи, охарактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, пригадування чіткого крокування. Викликати бажання займатися музично-ритмічною діяльністю.

 Формувати в дітей навички ритмічного крокування.

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

Збагачувати емоційний досвід дітей нови­ми музичними враженнями. Ознайомити з доступним для розуміння інструментальним музичним твором. Спонукати дітей уважно слухати музику від по­чатку до кінця, викликати емоційний відгук на неї. Зосереджуючи увагу дітей на засо­бах музичної виразності, визначити характер музичного твору, подати короткі відомості про композитора.

 

Підтримувати бажання дітей слухати інструментальну музику, емоційно відгукуватися на обра­зи, створені музикою. Формувати в дітей навички самостійно характеризувати музичний твір (характер, темп, тембр, динаміка, композитор). Збагачуючи словниковий запас дітей і пробуджуючи відчуття прекрасного, викликати в них бажання відображати свої почут­тя за допомогою слова та малюнка.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

2.

 

 

 

 

Розширювати діапазон дитячого голосу.

   Ознайомити дітей із піснею: бесіда за змістом, розкрити характер пісні, визначити структуру (вступ, заспів, приспів, закінчення), робота над мелодією (спів за музичними фразами за типом «луна», на склад «ля» або «дінь»),

 

 

 Сприяти засвоєнню дітьми різноманітних інто­наційних зворотів, у тому числі різних видів руху мелодії (вгору — вниз) та інтервалів         Ознайомити  із другою піснею.

Сприяти опануванню навичок чіткої звуковимови (проговорення тексту пошепки в ритмі пісні), словникова робота з поясненням окре­мих слів. Формувати основні співочі вміння, проспівування окремих музичних фраз пісні («стрибків, пунктирного ритму тощо), звернути увагу на ритмічний малюнок мелодії. Сприяти вмінню чисто інтонувати мелодію, розвивати правильне звукоутворення.

Мовлен;

Фізичний;

Худ.-естет.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в природному довкіллі».

Танець.

1.

Ознайомити дітей із музикою до танцю, оха­рактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання музичним керівни­ком або вихователем. Початкове розучування рухів танцю. Сприяти усвідомленню харак­теру музики, його відтінків і зміни в танці.

Конкретизувати, і закріплювати поняття «жанр»(«марш», «пісня, «танець» «полька», «вальс», «народний танець»). Розучувати рухи й окремі елементи танцю. Розвивати ритмічний слух, формувати навички чути змі­ну характеру музики танцю та відтворювати її в рухах.

 

Фізичний;

Худ.-естет.

Соц.-морал.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

 

Ознайомити дітей із грою; звернути увагу на її хід, охарактеризувати музику до гри (характер, структура), викликати інтерес до неї. По­чаткове розучування рухів гри; заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоп­лювати дітей настроєм гри й ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Соц.-морал;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

Зацікавити дітей звучанням великих та малих дзвіночків, розпізнавання на слух.

Звернути увагу на дзвінкість, легкість звучання, порівняння звучання малих і великих дзвіночків. Ознайом­лення  з музичним супроводом у вико­нанні твору дорослим. Звернути увагу дітей на характер і форму твору.

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                           Місяць 

2 тиждень. Тема:......................

 

         Репертуар

 

                              1

           

                            2

 

Пріоритетні лінії розвитку

ОсвітнілініїБК

Музично-ритмічна вправа.

1.

Розвивати в дітей ритмічний слух, тренувати в чіткому виконанні рухів вправи та вдосконалювати вміння відтворювати в рухах ха­рактер музики. Використовуючи музичний вступ до вправи для створення відповідного емоційного настрою.

Самостійне виконання вправи. Спонукати ді­тей виконувати рухи виразно.

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

Упізнавати музичний твір, виховувати бажан­ня й уміння дітей утілювати у творчому русі настрій, характер і процес розвитку музично­го образу, супроводжуючи слухання наспівуванням, рухами; спонукати до імпровізації. Розширювати знання дітей про структуру музичного твору. Удосконалювати вміння ана­лізувати, порівнювати, узагальнювати, говорити про музичний твір та, створивши творчу атмосферу, спонукати дітей придумувати сюжети, добирати вірші до музичного твору.

Розпізнавати музичний твір за уривками, у грамзаписі. Спонукати слухати й диференціювати тембри провідних інструментів сим­фонічного оркестру (скрипкових, духових, ударних); розвивати вміння визначати жанро­ву належність музичного твору.

 

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

2.

 

 

 

 

 Формувати в дітей правильну артикуляцію. Удосконалювати вміння правильно дихати під час співу (прийом диригування, спів за музичними фразами, на звук «м»). Формувати на­вички точного відтворення мелодії, спонукати дітей співати без напруження, протягуючи довгі звуки.

 

 

 

Вправляти дітей у вмінні чисто інтонувати висхідний, низхідний, стрибкоподібний рух мелодії та в утриманні інтонацій на одно­му звуці.

Розвивати вміння аналізувати, узагальнюва­ти, порівнювати, упізнавати пісню за вступом, визначати структуру пісні: вступ, закін­чення, заспів, приспів. Робота над ансамблем (учити співати злагоджено, слухаючи одне одного, починаючи спів після вступу).

Мовлен;

Фізичний;

Худ.-естет.

«Мовлення дитини»;

«Дитина в соціумі».

Танець.

1.

Продовжувати формувати вміння дітей відо­бражати особливості «музичної мови» в русі (ритм, темп, зміну характеру музики, по­чаток і кінець музичного супроводу).

 

Удосконалювати техніку виконання танцю­вальних рухів; переходити, відповідно до змін у музиці, від одного руху до іншого. Спри­яти опануванню вміння узгоджено рухатися в повільних і швидких парних, масових тан­цях, у хороводних таночках, об’єднуватись у дружному колі.

Фізичний;

Худ.-естет.

Соц.-морал.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

Поглиблювати вміння дітей відображати музично-ігрові образи виразною мовою жесту і міміки, власною пластикою, характер­ними рухами.

 

Привертати увагу дітей до зміни характеру му­зики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

Фізичний;

Соц.-морал;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

2.

Учити розрізняти мелодичні ударні музичні іграшки-інструменти на слух, за тембром, запам’ятовувати й порівнювати їхні голоси зі звуками довкілля.

Розвивати в дітей уміння користуватись іграшками-інструментами: правильно трима­ти інструмент, видобувати звуки. Звернути увагу на свободу корпуса та рук під час гри, обережно поводитися з іграшками-інструментами.

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                        Місяць.............

3 тиждень. Тема:...........................

 

         Репертуар

 

                              1

           

                               2

 

Пріоритетні лінії розвитку

ОсвітнілініїБК

Музично-ритмічна вправа.

2.

Ознайомити дітей із музикою до вправи, охарактеризувати її (характер, структура). Показ, пояснення, виконання музичним

керівником або вихователем, початкове розучування рухів вправи. Викликати бажання займатися музично-ритмічною діяльністю.

Розучувати рухи вправи. Формувати в дітей навички ритмічного підстрибування, сприяти опануванню вмін­ня чути зміну частин у музиці та відтворювати її в рухах; сприяти становленню музично- рухової імпровізації в сюжетних етюдах.

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

1.

2.

Спонукати до вербалізації вражень від сприй­мання музичного твору, удосконалювати вміння впізнавати та порівнювати два кон­трастні чи схожі музичні твори, висловлювати свої враження від них. Активізувати та залучати до бесіди про музичний твір Малоактивних, несміливих і невпевнених дітей.

 

 

Збагачувати емоційний досвід дітей нови­ми музичними враженнями. Ознайомити з доступним для розуміння  інструментальним музичним твором. Спонукати дітей уважно слухати музику від по­чатку до кінця, викликати емоційний відгук на неї. Зосереджуючи увагу дітей на засо­бах музичної виразності, визначити характер музичного твору, подати короткі відомості про композитора.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.;

Креативн.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

2.

 

 

 

 

Розвивати внутрішній слух, ладотональне від­чуття, первинні навички імпровізації простих мелодій на заданий текст.

Сприяти формуванню в дітей співочих нави­чок, уміння інтонаційно правильно співати пісні з музичним супроводом і без нього.

Спонукати дітей співати виразно, дотримуючись динамічних відтінків, відображати харак­тер пісні та своє ставлення до неї. Розвивати внутрішній слух, ладотональне від­чуття, первинні навички імпровізації простих мелодій на заданий текст.

Спонукати дітей знаходити пісенні інтонації, побудовані на декількох звуках.

Удосконалювати навички співати пісні з допо­могою дорослого і самостійно, з інструментальним супроводом і без нього («a cappella»). Удосконалювати вокально-хорові навички.

Продовжувати розвивати творчу ініціативу в самостійному знаходженні нескладних пісенних імпровізацій, сприяти розвитку твор­чої активності кожної дитини в процесі колективних занять.

Мовлен;

Фізичний;

Худ.-естет.;

Креативн.

«Мовлення дитини».

Танець.

1.

Акцентувати увагу дітей на характері музики, удосконалювати вміння відтворювати його в рухах, допомогти дитині знайти індивіду­альну пластику для відтворення музичного образу. Формувати вміння перебудовуватись у фігури танцю, орієнтуючись у його структурі.

Спрямувати увагу дітей на виразність ви­конання рухів танцю, спонукати підкреслювати танцювальний настрій виразною мімі­кою, пластикою рук, використовуючи музичний вступ до танцю для створення відпо­відного емоційного настрою. Виховувати відчуття задоволення від спільної діяльності з однолітками.

Фізичний;

Худ.-естет.

Соц.-морал.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

1.

2.

Закріпити в дітей уміння створювати музично- ігрові образи, залучати до самостійної участі у грі. Активізувати пасивних, сором’язливих дітей. Виховувати товариські взаємини між дітьми, толерантне ставлення до ровесників під час спільної музичної діяльності.

Ознайомити дітей із грою; звернути увагу на її хід, охарактеризувати музику до гри (характер, структура), викликати інтерес до неї. По­чаткове розучування рухів гри; заохочувати до імітації музично-ігрових образів, захоп­лювати дітей настроєм гри й ігровою взаємодією образів (соліста і всіх виконавців).

 

Фізичний;

Соц.-морал;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

1.

2.

Розвивати музично-виконавські здібності, пра­вильно відтворювати мелодію та ритм музики, грати на музичних іграшках-інструментах прості мелодії. Додати до труби і барабану дзвіночки.

Закріплювати навички спільної гри, розвивати відчуття ансамблю. Викликати естетичну насолоду від звучання різних музичних інструментів, радість від власного вміння та відчуття єдності з однолітками.

 

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».

                                                                              

                                                                   Місяць...............

                                                        4 тиждень.Тема:................................

 

         Репертуар

 

                               1

           

                             2

 

Пріоритетні лінії розвитку

ОсвітнілініїБК

Музично-ритмічна вправа.

.

2.

Розвивати в дітей ритмічний слух, тренувати в чіткому виконанні рухів вправи та вдосконалювати вміння відтворювати в рухах ха­рактер музики. Використовуючи музичний вступ до вправи для створення відповідного емоційного настрою, спонукати дітей підкреслювати танцювальний настрій виразною мі­мікою, пластикою рук.

Самостійне виконання вправи. Спонукати ді­тей виконувати рухи виразно, знаходити індивідуальну пластику для музично-рухового образу, розвивати акторські здібності.

 

Фізичний.

«Особистість дитини».

 Слухання музики.

2.

Підтримувати бажання дітей слухати інструментальну музику, емоційно відгукуватися на обра­зи, створені музикою. Формувати в дітей навички самостійно характеризувати музичний твір (характер, темп, тембр, динаміка, композитор). Збагачуючи словниковий запас дітей і пробуджуючи відчуття прекрасного, викликати в них бажання відображати свої почут­тя за допомогою слова та малюнка.

 

Упізнавати музичний твір, виховувати бажан­ня й уміння дітей утілювати у творчому русі настрій, характер і процес розвитку музично­го образу, супроводжуючи слухання наспівуванням, рухами; спонукати до імпровізації. Розширювати знання дітей про структуру музичного твору. Удосконалювати вміння ана­лізувати, порівнювати, узагальнювати, говорити про музичний твір та, створивши творчу атмосферу, спонукати дітей придумувати сюжети, добирати вірші до музичного твору.

Худ.-естет;

Пізнавальн;

Емоц.-цін.;

Креативн.

«Дитина у світі культури».

 

Розспівка.

1.

Пісня.

1.

2.

 

 

 

 

Продовжувати стимулювати й розвивати пі­сенну творчість дітей, уміння знаходити тоніку, імпровізуючи закінчення пісні.

Упізнавання пісні за будь-яким уривком (за мелодією, ритмом, акомпанементом); виконання її хором, підгрупами, індивідуально, «ланцюжком», із заспівувачем. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей.

Продовжувати стимулювати й розвивати пі­сенну творчість дітей, уміння знаходити тоніку, імпровізуючи закінчення пісні.

 

 

 

Закріпити вміння дітей імпровізувати мелодії до окремих музичних фраз (питання-відповідь; на заданий текст; знаходження тоніки).

 Продовжувати вчити розпізнавати пісню  за будь-яким уривком (за мелодією, ритмом, акомпанементом); виконання її хором, підгрупами, індивідуально, «ланцюжком», із заспівувачем. Залучати до співу малоактивних, невпевнених дітей.

Закріпити вміння дітей імпровізувати мелодії до окремих музичних фраз (питання-відповідь; на заданий текст; знаходження тоніки).

 

Мовлен;

Фізичний;

Худ.-естет.;

Креативн.

«Мовлення дитини».

Танець.

1.

Удосконалювати виконавські здібності дітей у танцях, залучати їх до самостійного виконання. Виховувати танцювальну культуру. Створювати позитивний настрій від спілкування та злагоджених танцювальних рухів з однолітками.

Продовжувати удосконалювати виконавські здібності дітей у танцях, залучати їх до самостійного виконання.  Підтримувати позитивний настрій від спілкування та злагоджених танцювальних рухів з однолітками.

Фізичний;

Худ.-естет.

Соц.-морал.

«Особистість дитини»,

«Дитина у світі культури».

Гра.

2.

Поглиблювати вміння дітей відображати музично-ігрові образи виразною мовою жесту і міміки, власною пластикою, характер­ними рухами.

 

Привертати увагу дітей до зміни характеру му­зики й відображати ці зміни через образно-пластичну та просторово-рухову діяльність, сприяти опануванню ігрових навичок.

 

Фізичний;

Соц.-морал;

Емоц.-цін.

«Гра дитини».

Гра на дитячих музичних інструментах.

3.

Викликати бажання індивідуально чи неве­личкими групами відтворювати найпростіші ритми, ритмічними звуками акомпанувати інструментальним творам, пісням, що виконуються дорослим у супроводі фортепіано.

За­лучати до рухливих ігор із використанням ударних іграшок-інструментів (бубнів). Розвивати творчу активність, уяву і фантазію.

 

 

Пізнавал;

Креативний.

«Дитина у світі культури».